Condicions de venda

1.    INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web de la Tenda de la Universitat de València (d'ara endavant, pàgina web de la Tenda de la Universitat de València).

FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d'ara endavant, Titular del servei) és l'entitat que gestiona la pàgina web de la Tenda, amb les següents dades identificatives:

Fundació General de la Universitat de València
NIF: G46980207
Domicili social: carrer Amadeu de Savoia, núm. 4, (46010), València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número V79.
Correu electrònic: fguv@uv.es

 

2.    OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació, regeixen l'accés i la utilització, per part dels/les usuaris/es, de la pàgina web de la Tenda i tenen per finalitat regular la posada a la disposició dels/les usuaris/es de la informació sobre els productes i/o serveis de la Tenda de la Universitat, així com les possibles relacions comercials per l'adquisició dels productes i/o serveis oferits a través de la seua pàgina web.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació, el/la usuari/a manifesta:

-    Que ha llegit, entén i comprèn l'ací exposat.
-    Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
-    Que assumeix totes les obligacions ací establides.

La utilització de la pàgina web de la Tenda i el registre en la mateixa, atribueix la condició d'usuari/a de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals d'Ús i Contractació, que estaran disponibles per als/les usuaris/es a cada moment en el qual accedisquen a la pàgina web. En conseqüència, el/la usuari/a ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals d'Ús i Contractació.

S'entendrà per Usuari/a a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en la pàgina web de la Tenda.

El titular del servei es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració de la pàgina web de la Tenda, mitjançant comunicació als/les usuaris/es registrats/des. No afectarà a les Condicions Generals dels productes i/o serveis ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.

 

3.    ACCÉS I REGISTRE

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de la pàgina web de la Tenda no serà necessari el registre del/la usuari/a.
No obstant açò, l'adquisició de productes i serveis de la Tenda, està condicionada al registre previ del/la usuari/a des de l'apartat “Nou usuari”.
En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitats al Titular del Servei com a conseqüència de la utilització del lloc web seran objecte de tractament en les condicions i termes especificats en la Política de Privadesa de la Tenda.

 

4.    USUARIS/ES

Les dades introduïdes per l'usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

El fet de proporcionar intencionadament dades falses, i en particular una identitat falsa, es considera una vulneració d’aquestes Condicions legals, que pot donar com a resultat el bloqueig immediat del compte de l'usuari i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas l'usuari no pot registrar una altra persona sense la deguda autorització.
L'usuari/a registrat és responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, i assumeix en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que es puguen derivar del seu ús indegut, així com de la seua cessió, la seua revelació o la seua pèrdua.
A aquest efecte, l'accés a l´àrea privada de la pàgina web de la Tenda sota la contrasenya d'un usuari/a registrat/da es reputaran com a realitzats per dit usuari/a registrat/da, el qual respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.
En virtut de tot el que antecedeix, és obligació de l'usuari/a notificar immediatament a la Fundació General de la Universitat de València qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori o pèrdua, o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de cancel·lar-la immediatament.
Mentre no es comuniquen aquests fets, la Fundació General de la Universitat de València queda eximida de qualsevol responsabilitat que es puga derivar de l'ús indegut de la contrasenya per terceres persones no autoritzades.
Quan siga necessari que l'usuari es registre o aporte dades personals per poder accedir a algun dels serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris s’aplicarà el que disposa la política de privadesa que recull la pàgina web.

 

5.    CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

5.1.    CONDICIONS ESPECIALS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Tenen la consideració de comunitat universitària:
-    L´alumnat de la Universitat de València
-    Els Centros, Servicios, Departamentos, Fundaciones y Empresas vinculadas a la Universitat de València
-    El personal de todas estas entidades
-    Els col·lectius relaconats amb la mateixa com Amics I Antics Alumnes (Alumni UV), Nau Gran, Miembros de la Orquesta y Coros de la Universitat de València.

Perquè s'aplique el descompte en la compra web caldrà utilitzar en el registre el correu electrònic que els identifica com a membres de la UV:
xxx@uv.es
xxx@alumni.uv.es
xxx@fundacions.uv.es
xxx@ext.uv.es

Les condicions especials per a aquest col·lectiu són:

•    Descomptes del 15% en els productes amb marques de la Universitat de València i papereria (en aquest últim cas només en la compra web)
•    5% en totes les publicacions
•    Pagament ajornat per als Centres, Serveis, Departaments, Fundacions i Empreses vinculades a la Universitat de València
•    Lliurament exprés de les comandes (depenent de l'hora podem servir fins i tot el mateix dia - indique aquesta necessitat en els comentaris de la comanda - consultar tarifes)
•    Servei de personalització de productes (consultar els catàlegs de personalització i demanar cotització i terminis de lliurament en latenda@uv.es)

Per a més detalls pots consultar l'apartat de Termes i condicions de venda

 

5.2.    PROCÉS DE COMPRA

5.2.1. REGISTRE DEL/LA USUARI/A

Per a procedir a la compra de productes i/o serveis, el/la usuari/a té dues opcions:

-    Si ja és usuari/a de la Tenda: entrar directament a l'apartat de “Accés al teu compte”, i a continuació, seguir amb el procés de compra.

-    Si no és usuari/a de la Tenda: registrar-se mitjançant l'apartat “Nou usuari”, emplenar el formulari, registrar-se i a continuació seguir amb el procés de compra.
 
5.2.2. EL MEU CARRET DE COMPRA

Per a la compra de productes de la web de la Tenda, el/la usuari/a haurà d'afegir el producte que desitja adquirir en “La meua cistella de compra”, seguint les indicacions arreplegades en pantalla. En la selecció dels articles, el/la usuari/a haurà d'indicar la quantitat d'unitats que desitja adquirir. Alguns articles es venen per caixes (com el cas de la papereria), per la qual cosa s'adquireixen en la quantitat indicada en els lots. Al llarg del procés de compra, el programa arredonirà la quantitat automàticament.

En tot el procés de compra, el/la usuari/a podrà revisar els productes que apareixen en “la meua cistella de compra”.

Si el/la usuari/a desitja eliminar algun article, pot fer-ho seleccionant la opció de "eliminar" situada al costat de cada línia de la comanda.

5.2.3. ELECCIÓ D´ENVIAMENT I PAGAMENT

En l'apartat "Despeses d'Enviament", el/la usuari/a podrà triar la zona i forma d'enviament dels productes, així com la forma de pagament. Depenent dels paràmetres d'enviament triats es calcularan les corresponents despeses.

5.2.4. CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA I PAGAMENT

En l'apartat "Revisar i confirmar", el/la usuari/a podrà modificar i indicar l'adreça de lliurament i de facturació, modificar algun dels paràmetres de l'enviament i afegir els comentaris que considere necessaris.

Si s'ha triat la forma de pagament per transferència, apareixeran les dades necessàries per a realitzar el pagament.

Una vegada revisades les dades, el/la usuari/a haurà de llegir i acceptar les presents Condicions d'Ús i Contractació mitjançant la marcació de la icona corresponent, així com un resum sobre el producte i/o servei.

En l'apartat "Confirmar compra", el/la usuari/a accepta la transacció comercial.

Si ha triat el pagament mitjançant passarel·la de pagament/Bizum, a continuació, en l'apartat “Pagar”, l 'usuari/a procedirà al pagament del mateix a través de la plataforma de l'entitat bancària corresponent. Una vegada confirmada la transacció des de l'entitat bancària apareixerà una pantalla confirmant que la comanda ha sigut realitzat correctament i l'identificador corresponent.

Si s'ha triat el pagament per transferència bancària, apareixerà una pantalla confirmant que la comanda ha sigut registrat correctament i l'identificador assignat. La comanda serà processada una vegada rebuda la transferència en el compte bancari o pagat en un dels nostres establiments.

5.2.5. ACCEPTACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

A partir de la confirmació de la comanda, el titular del servei enviarà a l´usuari/a un correu electrònic que confirmarà que la comanda s'ha processat, amb les característiques essencials del producte, les condicions generals de contractació, la zona i manera d'enviament seleccionats i les instruccions per al seguiment d'aquest. En el cas de pagament mitjançant transferència, s'indicaran les dades necessàries per a realitzar la mateixa.

Posteriorment s'enviaran correus informant dels canvis en l'estat de la comanda.

Una vegada enviat la comanda es remetrà la corresponent factura en format electrònic al correu electrònic del client.

 

5.3. PREU I FORMES DE PAGAMENT

5.3.1. PREU

El preu dels productes i/o serveis serà el que figure en la pàgina web de la Tenda en el moment de la contractació. Els preus dels productes i/o serveis publicats en la web de la Tenda inclouen l'IVA.

Les promocions especials estaran degudament indicades en la web de la Tenda.

Una vegada que accepte les Condicions Generals d'Ús i de Contractació, el/la usuari/a procedirà al pagament a través d'un dels mitjans de pagament oferits pel titular del servei.

5.3.2. FORMES DE PAGAMENT

El pagament del preu dels productes contractats es realitzarà mitjançant transferència, targeta/Bizum o en efectiu si s'opta per recollir la comanda a una de les nostres botigues.

-    Pagament per targeta: el/la usuari/a introduirà les dades de la seua targeta de crèdit, validarà les dades i visualitzarà la confirmació de la comanda. Recomanem imprimir-ho per a la teua referència ja que inclou el nombre de comanda i les dades de facturació.
-    Pagament per Bizum: el/la usuari/a introduirà les dades del seu número de telèfon i codi Bizum, validarà les dades i visualitzarà la confirmació de la comanda. Recomanem imprimir-ho per a la teua referència perquè inclou el número de comanda i les dades de facturació.
-    Pagament per transferència: es realitzarà una transferència per l'import total de la comanda al número de compte/entitat indicats a l'email de confirmació de la comanda. La comanda es tramitarà una vegada es faça efectiu l'import en el nostre compte.

Banco Santander

IBAN: ES41 0049 1827 8727 1052 2273
SWIFT B S C H E S M M X X X

 

5.4. LLIURAMENT I TRANSPORT

5.4.1. TRANSPORT

PAQ PREMIUM: Lliurament garantit 24-48 hores a mesura del client, permetent triar quan i on vol el client que li siga entregat.
PAQ STÁNDAR: Lliurament garantit 48-72 hores

Perquè pugueu fer el seguiment de la comanda s´enviarà un nombre de guia per a poder consultar la seua última situació.

Si la comanda té lliurament urgent el mateix dia, amb adreça de lliurament una destinació fora de la península o pes més de 15KG el transport serà cotitzat expressament sol·licitant-lo per mail en latenda@uv.es.

5.4.2. TERMINIS DE LLIURAMENT

Terminis de lliurament:

PAQ PREMIUM: Lliurament garantit 24-48 hores a mesura del client, permetent triar quan i on vol el client que li siga entregat.
PAQ STÁNDAR: Lliurament garantit 48-72 hores

En el cas que no es puga complir els terminis de lliurament inicialment previstos pel Titular del servei, es comunicarà al/la usuari/a les causes de la demora i un nou termini addicional de lliurament.

Els terminis de lliurament es garanteixen sempre que les comandes siguen registrades abans de les 12.30 hores. Per als admesos amb posterioritat el termini garantit augmentarà en un dia hàbil més.

En els casos en què no estiga tot el material disponible, es lliurarà posteriorment el material que quede pendent.

En cas d'enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, les eventuals retencions duaneres no comptaran a l'efecte del compromís del termini de lliurament.

No es consideraran hàbils els dissabtes, diumenges i festius locals o nacionals.

En els casos especials de períodes en els quals els campus/edificis universitaris romanguen tancats (obres, manteniment, vacances de nadal, falles, pasqua, estiu) si la quantitat de el material sol·licitat no està disponible en els establiment oberts en aqueix període la comanda serà preparada i enviada quan l'establiment que té el material torne a obrir.

5.4.3. DESPESES DE TRANSPORT (TARIFA PENÍNSULA I ILLES)

Zona

València

i Provincia

Espanya

peninsular

Balears,

Ceuta, Melilla

Resta

Recollir botiga (sense cost)

 

 

      
PAQ PREMIUM 24/48 hores 5€ 6€ 10€ Consultar

PAQ STANDAR 48/72 hores

4€

4,50€

8,50€ Consultar

Per a comandes amb lliurament urgent el mateix dia, fora del territori nacional o superior a 15kg el/la usuari/a haurà de comunicar-ho a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: latenda@uv.es

5.4.4. DISPONIBILITAT

Els productes mostraran la seua disponibilitat, d'acord a aquests criteris:

-    Amb disponibilitat en la botiga - Este producte està disponible per a ser recollit immediatament a les botigues o servir-ho en 24/ 48 hores. Aquestes referències estan especialment recomanades.
-    Disponible 5-6, 10 dies, 2-3 setmanes - Aquest producte està disponible en el nostre distribuïdor i s'estima el lliurament segons el termini de lliurament de cadascun d'ells (depenent si ho tenen llest per a enviament o si han de manipular-ho com és el cas dels productes que van amb impressió). Es demanarà expressament per a l´usuari/a i li confirmarem la data de lliurament.
-    No disponible/descatalogat/ Esgotat - Consultar disponibilitat per a confirmar termini de lliurament. Dependrà del proveïdor


5.5. DEVOLUCIONS

El/la usuari/a podrà exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals següents al lliurament de la comanda.

En la contractació de productes, el termini comença a comptar des de l'endemà al fet que el/la usuari/a reba:

-    el producte sol·licitat
-    l'últim dels productes sol·licitats, si la comanda es compon de diversos béns lliurats per separat

En la contractació de serveis, el termini comença a explicar des de l'endemà al de la realització de la comanda.

INFORMACIÓ SOBRE EL DESISTIMENT

Dret de desistiment:

A banda de les excepcions legalment establides, l´usuari/a té dret a desistir del present contracte en el termini de 14 dies naturals, des de l'endemà en el qual el/la usuari/a rep el producte sol·licitat, sense necessitat justificació i sense penalització alguna.

Per a poder exercir el dret de desistiment, el/la usuari/a haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per correu postal, o correu electrònic a latenda@uv.es).

Si és per correu postal o correu electrònic podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

FORMULARI PER A l'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

A l'atenció de (indicar adreça de la Tenda de la UV)

(indicar nom del/la usuari/a, amb domicili en…………………. Per la present, li comunique que desistisc del contracte de venda del producte/servei que he adquirit (indicar el ben o servei adquirit) que vaig rebre el (dia, mes i any)

A València, a …de ….202...

Signatura

Opció de formulari web: alternativament té l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment a través del nostre lloc web (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczIJXsVZvPB6fMzxIf1xCx3TpK7X9BOfgGGEJQAdVR7GLFpg/viewform?usp=sf_link) .

Si recorre a aquesta opció, li comunicarem per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seua banda d'aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment del/la usuari/a, li retornarem tots els pagaments realitzats, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seua banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que el/la usuari/a dispose expressament el contrari.

En tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

5.6. GARANTIA DE COMPRA

El Titular del Servei garanteix l'accés del/la usuari/a al producte i/o servei segons les instruccions facilitades en el moment de realitzar la compra. El/la usuari/a haurà de fer ús dels mitjans posats a la seua disposició per a l'accés als Productes i/o Serveis adquirits amb la diligència deguda i segons les instruccions d'ús facilitades pel fabricant, per a assegurar la plena efectivitat i aprofitament d'aquest.

Si el producte i/o servei lliurat al/la usuari/a fora diferent del sol·licitat, o si el/la usuari/a no està satisfet amb el producte/servei adquirit, per presentar defectes de qualitat que impedisquen el correcte desenvolupament o la correcta prestació del servei contractat, podrà sol·licitar la seua substitució sense cap cost.

En tal cas, el/la usuari/a haurà d'informar el Titular del Servei de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tindre coneixement d'ella, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça latenda@uv.es, sent necessària la presentació del justificant de la compra.

Una vegada realitzades les comprovacions pertinents, el Titular del Servei reemplaçarà el producte i/o servei, en un termini raonable i evitant, en tot cas, majors inconvenients per a el/la usuari/a.

No obstant això, si sorgira la impossibilitat de lliurar el producte i/o prestar el servei contractat per causes imputables a la Tenda, en la major brevetat possible, es reembossarà íntegrament les quantitats pagades, a través del mateix mitjà de pagament en el qual es va realitzar la compra.

La garantia del Titular del Servei no inclou les deficiències generades per negligències, ús, manipulacions indegudes del producte i/o servei per el/la usuari/a.

En el cas que els productes i/o serveis oferits pel Titular del Servei siguen de tercers, tindran la garantia que en cada cas oferisca el prestador d'aquests. No obstant això, aquesta garantia serà gestionada pel Titular del Servei, de manera que el/la usuari/a haurà d'informar-lo de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tindre coneixement d'ella, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça latenda@uv.es.

 

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Exclusions generals

L'accés de l'usuari a la pàgina web de Cursos de la FGUV no implica per al seu titular l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o el maquinari dels equips informàtics amb què els usuaris accedeixen a la pàgina web.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l'usuari que siguen conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del funcionament de la pàgina web durant la prestació del servei o amb caràcter previ.

Responsabilitats sobre els enllaços i els continguts de recursos externs

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, llocs enllaçats). En aquests casos, la Fundació General de la Universitat de València només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En el cas que l'usuari considere que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a la Fundació General de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar la formalització d'acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació General de la Universitat de València amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts pel seu titular.

La Fundació General de la Universitat de València no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no li siga directament imputable.

 

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, i també el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació General de la Universitat de València, o de terceres persones, i no es pot entendre com a cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L'accés a la pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat de la Fundació General de la Universitat de València o de terceres persones, i no es pot entendre que l'accés a la pàgina web atribuïsca cap dret sobre aquests.

 

8. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Els serveis oferts a la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d'edat.
L'usuari, quan accedeix i es registra a la pàgina web, manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web , i tot el seu contingut i serveis, d’acord amb el que estableix la llei, els Estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions generals d'ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de terceres persones i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La Fundació General de la Universitat de València no respon davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga estar obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, i es reserva, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

 

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE CLÀUSULES

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions legals siga/siguen considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no ha d’afectar les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis de la FGUV.

El no-exercici o execució per part de la FGUV de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions legals no hi constitueix una renúncia, tret que hi haja reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
 

Les presents Condicions legals es regeixen o s’han d’interpretar de conformitat amb la legislació espanyola vigent en allò que no hi estiga expressament establert. El titular de la pàgina web i l'usuari/a poden sotmetre qualsevol controvèrsia que puga suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions legals, als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web, tret que legalment s'establisca el contrari.