Cerca de Editorial : UNIVERSITAT VALENCIA / Col·lecció : Fonts Històriques Valencianes

32 Resultats

UNIVERSITAT VALENCIA Eliminar filtro Treure filtres
 • CORTS D'ALFONS EL MAGNÀNIM (VALÈNCIA, 1417-1418) II
  Alfons, conegut com el Magnànim, accedí al tron en 1416, quan a penes tenia 19 anys, i en l'abril de 1417 convocà per primera vegada les Corts a la Seu de València per jurar les lleis dels valencians, com era preceptiu a l'inici d'un nou regnat, i demanar subsidis per recuperar el patrimoni reial alienat pels seus avantpassats. En contrapartida, els estaments convocats esperave...

  38,00 €36,10 €

 • MANUALS DE CONSELLS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1400-1406)
  Els Manuals de Consells són els llibres registre on es recollien les decisions de govern de la ciutat de València, els quals, com a model de memòria política i administrativa, s'adoptaren a les viles reials del regne. La col·lecció de la ciutat de València, una de les més completes i antigues de Europa, es conserva des de l'any 1306 i, amb poques interrupcions, continua al llar...

  30,00 €28,50 €

 • REGESTRUM TONSURARUM ET ALIORUM ORDINUM DE LA DIÒCESI DE VALÈNCIA (1402-1421)
  Aquest registre, redactat pels escrivans al servei de l'administració episcopal en l'època en què Hug de Llupià era bisbe de València, conté la relació dels joves que van rebre la tonsura i dels clergues, tant regulars com seculars, que foren ordenats per aquest bisbe i els seus bisbes auxiliars. L'estudi que obri el llibre ens aporta informació rigorosa i detallada sobre les o...

  40,00 €38,00 €

 • CORTS I ASSEMBLEES PARLAMENTÀRIES. JAUME I, PERE EL GRAN, ALFONS EL LIBERAL I JA
  Gràcies a l'acord de col·laboració entre les Corts Valencianes i les universitats valencianes, és possible que puguem comptar ja amb el primer dels volums de la sèrie 'Acta Curiarum Regni Valentiae', que aplegarà les actes de les Corts forals valencianes, la tipologia documental clau per conèixer el sistema polític i les relacions entre els actors d'un període fonamental en la ...

  30,00 €28,50 €

 • BERNAT GUILLEM CATALÀ DE VALLERIOLA: DIETARI (1568-1607)
  FENOLLOSA, CARLES
  El quadern íntim de Bernat Guillem Català de Valleriola (1568-1607) és la primera gran mostra de dietari modern de la literatura catalana. L'autor, nascut a la ciutat de València, cavaller ennoblit, president de la famosa i castellanitzant Academia de los Nocturnos, escriptor amateur en castellà i polític professional, ens va llegar amb el seu dietari un document fonamental per...

  22,01 €20,91 €

 • PAL-LADI: TRACTAT D'AGRICULTURA
  Ferrer Saiol, protonotari de la reina Elionor de Sicília, va traduir al català l any 1385 el Tractat d agricultura de l autor llatí Pal ladi Rutili Taure Emilià. Tot i que el manuscrit autògraf de latraducció no ha perviscut, se n conserva una còpia a la Biblioteca Serrano Morales de València, a partir de la qual presentem aquesta edició. La traducció està constituïda per tretz...

  22,50 €21,38 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE VILA-REAL. I. (1377-1394)
  L'Arxiu Municipal de Vila-real conserva un total de seixanta-quatre Manuals de Consells que abasten des de l'any 1377 fins al 1521, cinc dels quals -els corresponents al segle XIV- són els transcrits en aquest volum (1377-1378; 1382-1383; 1383-1384; 1388-1389 i 1393-1394). Es tracta de documentació generada per la institució de govern local, el consell municipal i els seus repr...

  30,00 €28,50 €

 • CATÀLEG DE BENEFACTORS DE LA CARTOIXA DE PORTACELI (1272-1688), COPIAT PER JOSEP
  ANTONI EXARCH, JOAN
  A punt de complir-se el 750 aniversari de la cartoixa de Portaceli, la degana de les fundacions valencianes, de l'orde fundada per sant Bru i encara en funcionament des del 1272, amb aquesta transcripció crítica del 'Catàleg de benefactors', manuscrit de Joan Antoni Eixarch i altres amanuenses posteriors, podem conèixer els noms dels donants i la seua ascendència social des del...

  18,00 €17,10 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ IV (1404-1410)
  Este volumen es la cuarta aportación al proyecto de edición de los libros de consejos de la villa de Castelló de la Plana durante el periodo bajomedieval y comprende los ejercicios de 1404-1405, 1405-1406, 1408-1409 y 1409-1410. Como en los otros volúmenes, cada uno de ellos comprende dos partes: en la primera se recogen las reuniones del concejo y las decisiones tomadas por la...

  30,00 €28,50 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ V
  Aquest volum és la cinquena aportació al projecte d'edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l'època baixmedieval i comprén els manuscrits conservats dels exercicis de 1411-1412, 1414-1415, 1415-1416 i 1416-1417. Com en els anteriors casos, els llibres de cada anualitat apareixen dividits en dues parts. En la primera es compilen les actes ...

  30,00 €28,50 €

 • LA DESCENDENTIA REGUM SICILIE DE PAU ROSSELL
  BIOSCA I BAS, ANTONI
  La conquesta de Nàpols per part del rei Alfons el Magnànim va suposar el principal èxit militar de la Corona d'Aragó durant el segle XV i la conversió de la cort reial en una de les principals seus intel·lectuals de l'humanisme renaixentista. Aquesta conquesta va suposar també la reacció adversa del papat i la corona francesa. Per defensar els seus drets, el Magnànim va encarre...

  19,50 €18,53 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ III
  Aquest volum és la tercera aportació al projecte d'edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló de l'època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1391-1392, 1392-1393, 1400-1401 i 1403-1404. Aquests manuscrits formen part de la documentació oficial dels municipis baixmedievals i en el cas de Castelló apareixen dividit...

  28,50 €27,08 €

 • CRÒNICA I MEMÒRIA. TEXTOS HISTÒRICS DE MARTÍ DE VICIANA EL VELL
  El llibre recull la part escrita en català dels documents existents en un manuscrit miscel·lani de la Biblioteca d'El Escorial, datat al segle XV. El contingut és divers però tots els documents són de tipus historicista sobre els regnes i la dinastia de la Corona d'Aragó des dels temps carolingis fins als temps d'Alfons el Magnànim, en què pren més la forma de dietari sobre la ...

  18,00 €17,10 €

 • DOCUMENTACIÓ MEDIEVAL DE LES BARONIES DE BUNYOL, XIVA I XESTALGAR (1238-1344)
  PASTOR MADALENA, MANELED. LIT.
  El període d'aquest recull documental representa un tram del passat que va reunir les senyories de Bunyol i Xiva, amb Xestalgar, sota la titularitat dels comtes d'Urgell i específicament de la branca comtal nascuda del pacte-compra signat entre el darrer Ermengol i el rei Jaume el Just, materialitzat pel casament d'una reneboda del vell comte infecund i el fill segon del monarc...

  20,00 €19,00 €

 • CARTES DE POBLAMENT VALENCIANES MODERNES (SEGLES XVI-XVIII). VOL III
  GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC ED. LIT. / ARDIT LUCAS, MANUEL ED. LIT.
  Aquest tercer volum de les cartes de poblament valencianes de l'època moderna continua el recull, per ordre cronològic, encetat en els dos anteriors i completa la col·lecció fins a les darreries del segle XVIII amb uns cent vint-i-cinc textos més. En aquest cas, els documents editats abasten des del mes de maig de 1612 a desembre de 1796, amb una amplitud cronològica considerab...

  50,00 €47,50 €

 • CARTES DE POBLAMENT VALENCIANES MODERNES. VOL.II
  GUINOT RODRIGUEZ, ENRIC
  Este es el segundo volumen de una obra que, de manera novedosa, edita exhaustivamente las cartas de población valencianas de los siglos XVI-XVIII. Las cartas pueblas son los documentos que utilizó el poder feudal (monarquía, nobleza laica y eclesiástica) para dirigir los procesos de forestación y colonización. Durante el tiempo de las conquistas medievales de las tierras de Al-...

  50,00 €47,50 €

 • CARTES DE POBLAMENT VALENCIANES MODERNES
  GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC ED. LIT. / ARDIT LUCAS, MANUEL ED. LIT.
  Este es el primer volumen de una obra que, de manera novedosa, edita exhaustivamente las cartas de población valencianas de los siglos XVI-XVIII. Las cartas pueblas son los documentos que utilizó el poder feudal (monarquía, nobleza laica y eclesiástica) para dirigir los procesos de forestación y colonización. Durante el tiempo de las conquistas medievales de las tierras de Al-Á...

  50,00 €47,50 €

 • JERONI SÒRIA: 'DIETARI (1503-1559)'
  Jeroni Sòria i Langlés era fill del genovés Simó de Sori i de la seua esposa Margarida. El cognom Sori, segons explica el mateix autor, es convertí en Sòria a València. Fill de mercader i enriquit pels seus negocis, arribà a emparentar amb la noblesa local, ja que, després de morir la primera esposa, Isabel Goçalvo, es casà amb Isabel Çaburgada, filla del cavaller Joan Çaburgad...

  22,00 €20,90 €

 • JAUME I: 'LLIBRE DELS FEITS'
  El volum 89 de la col·lecció Fonts Històriques Valencianes, editat en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, reprodueix al llarg de vora 600 pàgines els estudis preliminars dels seus dos editors, Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí, i l'edició crítica del 'Llibre del feits' del rei Jaume I, feta a partir del manuscrit C, o manuscrit del comte d'Aiamans, de 13...

  30,00 €28,50 €

 • CORTS D'ALFONS EL MAGNÀNIM (VALÈNCIA, 1417-1418) I
  Alfons, conegut com el Magnànim, accedí al tron en 1416, quan a penes tenia 19 anys, i en l'abril de 1417 convocà per primera vegada les Corts a la Seu de València per jurar les lleis dels valencians, com era preceptiu a l'inici d'un nou regnat, i demanar subsidis per recuperar el patrimoni reial alienat pels seus avantpassats. En contrapartida, els estaments convocats esperave...

  40,00 €38,00 €

 • LLETRES DE BATALLA DE LA VALÈNCIA MEDIEVAL
  Lluís Crespí de Valldaura, senyor de Sumacàrcer, i Francesc Berenguer de Blanes, senyor de Canet d'en Berenguer i de Cotes, prototips de cavallers medievals que viuen les aventures de l'heroi de les novel·les de cavalleria, són alhora figures de transició entre l'època medieval i el Renaixement. Aquest volum inclou l'edició de Pere Joan Ferrer del tractat per a la batalla a ult...

  20,00 €19,00 €

 • HERBES PER A GUARIR.
  GALLENT MARCO, MERCEDES
  El receptari objecte d'aquest treball es troba entre les fonts manuscrites de la Biblioteca Universitària de València. Gutiérrez de Caño el registrà en la seua obra 'Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia', on anota que procedia de la biblioteca de D. Vicente Hernández Máñez, bibliotecari de la Universitat entre els anys 1852 i 1865. A...

  20,00 €19,00 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ II
  Aquest volum és la segona aportació al projecte d'edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l'època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1384-1385, 1385-1386, 1386-1387 i 1389-1390. Es tracta d'una documentació oficial dels municipis baixmedievals que en aquests anys sempre apareix dividida en dues parts. En la...

  28,50 €27,08 €

 • LIBER ORDINUM DE LA DIÒCESI DE VALÈNCIA (1463-1479)
  CARCEL ORTI
  El manuscrit que s'edita correspon a un 'Liber Ordinum' del bisbat de València en temps de Roderic de Borja com a titular d'aquesta diòcesi. Entre la documentació medieval emanada des dels bisbats, els 'Libri Ordinum' són els que recullen les ordenacions de clergues fetes pel bisbe de la diòcesi. En cadascuna s'inclouen dades concretes sobre els ordenats i el ministre de l'orde...

  40,00 €38,00 €

 • ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ I (1374-1383)
  RABASSA VAQUER, CARLES / SÁNCHEZ ALMELA, ELENA
  Els llibres on apareixen registrats els acords presos en les reunions del consell municipal representen una de les fonts històriques més importants entre les conservades als arxius municipals, ja que constitueixen l'eix de la vida administrativa del municipi. Amb la present edició, que vol tenir continuïtat en els propers anys, afegim a aquest grup els llibres conservats a l'Ar...

  28,50 €27,08 €

 • CAPBREU DE LA CONFRARIA D'ÒRFENES A MARIDAR DE VALÈNCIA (SEGLES XIV-XVII)
  GARCIA MENACHO
  El present treball s'acompanya d'un breu recorregut per l'organització, funcionament i activitats de la Confraria d'Òrfenes a Maridar des de la seua fundació en 1293 fins a la segona meitat del segle XX en què va cessar la seua activitat. Durant aquests segles, la confraria, que no tenia una seu fixa, va arribar a una certa estabilitat després de la seua ubicació en l'Hospital ...

  30,00 €28,50 €

 • MARTÍ DE VICIANA: CRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA Y DE SU RE
  IBORRA GASTALDO, JOAN
  Este anexo cierra la edición de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia del historiador Martí de Viciana comenzada en 2002 con la edición del Libro tercero y acabada el año de 2013 con el estudio introductorio y la edición final del controvertido Libro segundo. Ha sido más de una década dedicada a transcribir y anotar el estudio histórico más importante del País ...

  10,00 €9,50 €

 • LLIBRE D'ACTES DEL CONSELL I JURATS DE LA VILA D'ALZIRA (1388-1397)
  VERCHER LLETÍ, SALVADOR / LAIRÓN PLA, AURELIANO J.
  Aquesta edició de fonts documentals és un instrument que no sols hauria de ser útil per als historiadors i estudiosos, sinó que, a més, hauríem de conferir-li un altre valor. Efectivament, un grapat de vells papers, il·legibles per a la inmensa majoria de la gent, ben bé poden incrementar l'orgull de pertinença dels veïns d'Alzira, i de gran part de la Ribera del Xúquer a una m...

  21,00 €19,95 €

 • JOAN BINIMELIS: DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE L'ILLA DE MALLORCA E VILES
  BINIMELIS, JOAN / MOLL I GÓMEZ DE LA TÍA, JULIED
  Este volumen, escrito por el eclesiástico Joan Binimelis (1538/9-1616), constituye la primera edición crítica del Libro V de la Història general del Regne de Mallorca en la versión catalana que, como es sabido, es la original. Sin duda, esta parte de la obra, dedicada a la descripción geográfica de Mallorca y de carácter autónomo respecto a la narración histórica y cronística, ...

  35,00 €33,25 €

 • LLIBRE DE LA CORT DEL JUSTÍCIA DE VALÈNCIA, 1
  Desde la creación del cargo en 1245, el Justicia de València fue una institución clave del municipio, como juez ordinario civil y criminal en primera instancia. Este oficial local debió llevar unos registros sobre su actividad, unos libros que recogían una documentación muy diversa, desde procesos criminales con declaraciones de testigos y sentencias, hasta embargos por deudas ...

  30,00 €28,50 €


01 02